043. kopiec pilsudskiego in kraków  všetky fotky  045. st. trinity 
044. caveman
09. júl 2006

Banský Studenec je malá dedinka s počtom necelých 500 obyvateľov. Leží vo východnej časti Štiavnických vrchov v úzkej dolinke Kolpašského potoka. Nachádza sa v regióne Hont v banskoštiavnickom okrese. Pri dedinke sú Kolpašské tajchy, z ktorých vyteká Kolpašský potok. V okolí Banskej Štiavnice sa zachovalo takmer 30 takýchto umelých jazier (ľudovo nazývaných tajchy), ktoré boli vybudované v 18. storočí. Dômyselná sústava výšinných údolných priehrad a ich záchytných i náhonových kanálov zabezpečovala pohonnú energiu na odčerpávanie spodnej vody z banských šácht a štôlní čerpacími zariadeniami. Na Štôlove je otvorená stará štôlňa na ťažbu ryolitu, ktorý sa použival na výstavbu. V súčasnosti ho možno vidieť v dláždení ulíc. Umelo vytvorená 50 metrov dlhá jaskyňa končí jazierkom.
Chvíľu sme hľadali smer autom po poľných cestách a nakoniec sme skončili tam, kde Arwen (ako píše vo svojom logu) - pri "ohromnej" stanici Banský Studenec. Táto stanička je tvorená jedinou maličkou búdkou pri koľajniciach, ukrytých vo vysokej tráve. Pešo sme sa prešli až ku otvorenej bani a po počiatočnom štrajku GPS sme celkom rýchlo našli aj šikovne ukrytý poklad. Nakoniec sme sa vybrali na prieskum štôlne, z ktorej tiahla v 30-stupňovom teple vonku neskutočná zima.

caveman01 caveman02 caveman03
caveman04 caveman05 caveman06