044. caveman  všetky fotky  046. skalka 
045. st. trinity
09. júl 2006

Komplex sakrálnych stavieb na kopci nazývanom Scharfenberg je kompozíciou viacerých častí. Stanice majú tvar kaplniek s polkruhým obzorom, v ktorom je umiestený reliéf. Stanica „Hľa človek“ (Ecce homo) je dvojposchodová baroková kaplnka. Prvou stavbou v osi Kalvárie je dolný kostol. Kríž na kamennom podstavci stojí nad ním na svahu. Sväté schody sú napodobeninou rímskych svätých schodov pri Laterénskej bazilike. Na štiavnickej kalvárii je 34 schodov a v každom z nich bola relikvia niektorého svätca. Horný kostol pozostáva z oválnej lode medzi hranolovými vežami. V lodi je oltár. Od čias protitureckých bojov stála na vrchole Scharfenbergu vartovka. Bola používaná ako pozorovateľňa a dávali sa z nej znamenia pred blížiacim sa nepriateľom.

sttrinity01 sttrinity02 sttrinity03
sttrinity04 sttrinity05 sttrinity06
sttrinity07 sttrinity08 sttrinity09