048. san pietro station tree  všetky fotky  050. forum's revival 
049. circus maximus
31. júl 2006

Pôvodná aréna slúžila ako predĺžená dráha pre konské preteky alebo jazdy koní s vozmi, ktoré sa nazývali ludes circenses - cirkusové hry. Najstaršia a najväčšia aréna nazvaná Circus Maximus bola postavená v šiestom storočí pred Kristom v údolí medzi Aventínom a Palatinom. Aréna mala na obidvoch koncoch polkruhovitý tvar a zo všetkých strán bola obklopená vyvýšenými miestami pre divákov. Až do doby cisára Nera bola medzi hľadiskom a javiskom tri metre široká bezpečnostná priekopa. Pri užších stranách arény boli pod hľadiskom kôlne pre kone i šelmy, ale aj miesta pre vozy. Nad nimi bolo vyhradené miesto pre cisársku lóžu a najvyšších úradníkov. Po rozšírení od čias Odmiciánových pojal cirkus až 250 tisíc ľudí a vo svojej poslednej, najväčšej fáze - od 4. storočia n. l. - dokonca až 285 tisíc divákov.

cirmax01 cirmax02 cirmax03
cirmax04 cirmax05 cirmax06