049. circus maximus  všetky fotky  051. villa borghese 
050. forum's revival
31. júl 2006

Počas rímskej republiky Forum slúžilo ako trhovisko a miesto schôdziek ľudu a súdnych procesov. Neskôr boli trhy preložené inde a celé Forum bolo vyhradené už len schôdzam ľudu a súdov; a keďže sa schôdze senátu konali v Radnici (Curia), ktorá stojí na severe Fora, sústredil sa na Fore všetok politický život Ríma. Tu sa rodilo rímske právo, plamenné reči politikov, tu vznikala politická kultúra. Dnes sa tu nachádzajú čiastočne zachované pamiatky ako sú Caesarov chrám, Augustov oblúk, Lapis Niger (náhrobok Romula), či súdna sieň, ktorú dal postaviť Július Caesar. Najstaršou budovou je Saturnov chrám, ktorý je vraj dokonca starší ako Rím. Dnes je celé Forum Romanum odkryté a zadarmo prístupné verejnosti.

(Zdroj: http://sk.wikipedia.org/wiki/Forum_Romanum)

forumsr01 forumsr02 forumsr03
forumsr04 forumsr05 forumsr06