052. where's that valet ! (#3)  geocaching 050-100  054. jenny coolo (roma) 
053. rotary
01. august 2006

Viete, čo je Rotary? Citujem zo stránky žilinského Rotary Clubu: "Rotary je celosvetovou organizáciou vedúcich osobností z podnikateľských a odborných kruhov, ktorí poskytujú humanitárne služby a pomoc svojim spoluobčanom, presadzujú vo všetkých oblastiach vysoké etické zásady a napomáhajú vytvárať vzájomnú dôveru a mier na celom svete. Základným cieľom Rotary je ochota pomáhať druhému v každodennom živote." Virtuálna cache s názvom Rotary nás priviedla k soche zakladateľa tejto organizácie s vysoko etickou ideou.

rotary01 rotary02 rotary03
rotary04 rotary05 rotary06