055. twinings  geocaching 050-100  057. kbely 1923 
056. colosseum
04. august 2006

Výstavba Kolosea začala v roku 72 n.l. na príkaz cisára Vespasiána. Pôvodný názov Amphiteatrum Flavium pochádza z mena flavijských cisárov, za éry ktorých začalo jeho budovanie. Až neskôr sa vžilo pomenovanie Colosseum, ktoré znamená obrovský, buď podľa obrovských rozmerov samotného amfiteátra alebo rozmerov obrovskej sochy Nera, ktorá stála pri amfiteátri. Prevádzka kolosea bola zahájená v roku 80 n.l. divadelným predstavením a veľkolepými hrami, trvajúcimi sto dní. Hlavným programom sa však neskôr stali gladiátorské zápasy. Zápasníci boli väčšinou odvedenci z radov odsúdených zločincov, previnilcov z radov otrokov, alebo vojnových zajatcov. Dobrovoľne si slobodní občania volili toto povolanie zriedka. Viedla ich k tomu najmä vidina slávy, alebo častejšie núdza o peniaze. Každý gladiátor mal v počiatkoch k dispozícii dlhý obdĺžnikový štít (scrutum), rovný meč (gladius - odtiaľ pomenovanie gladiátor), helmu a chrániče holení. Neskôr bola výzbroj a ochrana zápasníkov výrazne vylepšená. Aréna mala drevenú podlahu pokrytú pieskom. Pod arénou sa skrýval (teraz odokrytý) systém podzemných chodieb so šachtami a výťahmi pre divé zvieratá.

colosseum01 colosseum02 colosseum03
colosseum04 colosseum05 colosseum06