056. colosseum  geocaching 050-100  058. v.l.kbely 
057. kbely 1923
09. august 2006

Na okraji Prahy, na mieste prvého československého rozhlasového vysielača Praha - Kbely, leží zanedbaný a nenápadný pamätník, umiestnený tak, že náhodný (neinformovaný) okoloidúci nemá šancu ho zbadať. 18.5.1923 začalo pravidelné vysielanie Československeho rozhlasu a táto cache je pripomienkou nedávneho 80. výročia jeho existencie. Situácia v lete roku 1923 je groteskná. Kbely vysielajú denne najmenej jednohodinový program, ale rádiá sa nepredávajú a nikto si ich nesmie ani postaviť. Do vydania zákona o telegrafoch platily rakúsko-uhorské zákony, ktoré stanovili, že nepovolené zariadenie môže byť zničené na náklady neoprávneného prevádzkovateľa. Od 23. marca 1923 hrozilo naviac tuhé väzenie od šiestich mesiacov do jedného roka.

kbely01 kbely02
kbely03 kbely04