057. kbely  geocaching 050-100  059. vernost 
058. v.l.kbely
09. august 2006

V areáli vojenského letiska Praha - Kbely, ktoré bolo prvou leteckou základňou, vybudovanou po vzniku Československa v roku 1918, bolo v roku 1968 založené Letecké múzeum. Rozsiahlosťou a kvalitou zbierok patrí k najväčším leteckým múzeám v Európe. V súčasnosti má v zbierkach 275 lietadel, z ktorých niektoré sú svetovými unikátmi. Expozícia múzea sa vzťahuje k histórii československého a českého letectva, zvlášť vojenského.

vlkbely01 vlkbely02 vlkbely03
vlkbely04 vlkbely05 vlkbely06