Predošlá  Vojenský hřbitov  Dalšia 
060. vojenský hřbitov
11. august 2006

Každý hrob bol označený podľa náboženského vyznania: jednoduchým čiernym liatinovým 2006
krížom, pravoslávnym krížom, polmesiacom, šesťcípou hviezdou.
Na každom hrobe boli umiestené tabuľky s menami a presnými údajmi o pochovaných.

vojhrbitov04