059. věrnost za věrnost  geocaching 050-100  061. parní vodárna 
060. vojenský hřbitov
11. august 2006

Vojenský cintorín v Olomouci - Černovíre je unikátny spôsobom, akým tu boli pochovávaní vojaci. Počas I. svetovej vojny boli vojaci c. k. rakúsko-uhorskej armády, cárskej ruskej armády a neskôr aj československej armády pochovávaní po dvoch do jedného hrobu bez ohľadu na národnosť, vojenskú hodnosť a prekvapivo aj na to, na ktorej strane vo vojne bojovali a za koho zomreli. Jediným rozlišovacím kritériom bolo vierovyznanie a preto je cintorín rozdelený na časti, kde pochovávali vojakov hlásiacich sa ku Islámu, k pravoslávnej círvi, Hebrejcov a kresťanov. Z tohto pohľadu je cintorín v Černovíre jedinečný, pretože inde v Čechách neexistuje cintorín, na ktorom by podobným spôsobom vojaci všetkých národností, hodností či farby pleti ležali vedľa seba, rozdelení len podľa náboženstva, všetci si v smrti rovní.

vojhrbitov01 vojhrbitov02 vojhrbitov03
vojhrbitov04 vojhrbitov05 vojhrbitov06