061. parní vodárna  geocaching 050-100  063. rohan 
062. klášterní hradisko
11. august 2006

Barokný štvorhranný kláštor rádu premonstrátskych rehoľných kanovníkov nesie názov Hradisko a je postavený na základoch starého kláštora, ktorý si zrejme pamätá už prvé náznaky vzniku mesta Olomouc. Vo vnútri kláštora sú unikátne nástenné maľby, fresky, štuky a obrazy. Kláštor Hradisko patrí medzi najstaršie kláštory na Morave. Bol založený v roku 1078 ako pocta sv. Štefanovi olomouckým kniežaťom Otom "Sličným" a jeho ženou Eufémiou. Kláštor má bohaté dejiny. Pri vpáde Husitov bol vypálený a následne rozborený olomouckými mešťanmi. Zachoval sa iba kostol sv. Štefana. Po nákladnej obnove bol o dvesto rokov znovu zničený švíňédskymi vojskami, ktorí si ako korisť odviezli najcennejšie knihy. Po znovuobnovení v barokovom duchu kláštor ešte niekoľkokrát zrušili a jeho majetky rozpredali. V roku 1790 boli objekty pridelené armáde a slúžili ako pevnostné skladisko. V roku 1800 tu bol založený zajatecký tábor francúzskych vojakov a od januára 1802 slúžil ako vojenská nemocnica. Aj v súčasnosti je využívaný ako nemocnica. Pozývam Vás na virtuálnu prehliadku.

klasthrad01 klasthrad02 klasthrad03
klasthrad04 klasthrad05 klasthrad06