070. uno-city  geocaching 051-100  072. winnie the pooh 
071. für die fische
27. august 2006

Po tom, ako sme sa nadlábli fajnovým kebabom a prezreli si kritickým okom zatiahnuté nebo, sme skonštatovali, že slejvák sa síce blíži, ale zatiaľ ešte nie je tu. Pobrali sme sa teda za šípkou, ktorá nás takmer priamou čiarou zaviedla na breh Dunaja, ku ďalšiemu peknému miestu Viedne.

fische01 fische02 fische03
fische04 fische05 fische06