076. wiener neuschwanstein  geocaching 051-100  078. geohra 2004 west 
077. pole
28. august 2006

Keď sme sa vybrali za hory smerom na západ, tak sme si boli cestou pozrieť hlavné elektrické vedenie zo Záhoria do Bratislavy. Chceli sme v ten deň nájsť ešte najzápadnejšiu slovenskú kešku a netušili sme, koľko nám to bude trvať, tak sme sa v rámci šetrenia času vybrali s našim terénnym geovozidlom cez lúky a cez lesy, až sme dorazili ku náhornej planine s obrovskými železnými stĺpmi, nesúcimi káble vysokého napätia. Komáre na nás útočili ešte cez sklá auta, takže odlov musel byť veľmi rýchly.

pole01 pole02 pole03
pole04 pole05 pole06