077. pole  geocaching 051-100  079. need for speed - bonus lap1 
078. geohra 2004 west
28. august 2006

Keď sa na Slovensku začalo prvých pár bláznov zaujímať o geocaching, firma Garmin na podporu tohto športu založila päť skrýš a vyhlásila súťaž, v ktorej hlavnou výhrou bolo GPS. Založili štyri skrýše na štyroch najkrajnejších miestach republiky. V každej z týchto štyroch skrýš je ukrytý hlavolam. Po nájdení všetkých štyroch skrýš a vylúštení všetkých štyroch hlavolamov získate finálne súradnice. Táto súťaž prebiehala v roku 2004 a my sme začali hľadať poklady až v 2006, dávno po jej ukončení. Skrýše s hlavolamami však neboli archivované a pretože sme zvedaví, vybrali sme sa pozrieť najbližšiu z týchto stareniek, hoci nebolo zaručené, že ešte fyzicky existuje, pretože posledný log v nej bol rok starý. Z Bratislavy je najbližšie najzápadnejší okraj republiky.

gh4west01 gh4west02 gh4west03
gh4west04 gh4west05 gh4west06