083. šťavica  geocaching 051-100  085. proud castle of krasznahorka 
084. poltársky rybník
31. august 2006

V okolí Poltára objavili archeológovia sídliskové osídlenia zo 7. a 8. storočia. Keďže sa tu vyskytoval a ťažil kaolín, miestni obyvatelia sa venovali v minulosti hlavne hrnčiarstvu. Časťou Poltára je Zelené, kedysi samostatná obec. K Zelenianskemu rybníku vedie cesta od kamenného mosta, ktorý sa klenie ponad Ipeľ a spája Zelené s Poltárom. Na to, že bol posledný augustový deň, bolo ráno pomerne chladno, len 17°C. Autom sme sa prepracovali na 600 metrov od skrýše a ďalej sme si spravili prechádzku poľom a popri trnkových kríkoch.

poltar01 poltar02 poltar03
poltar04 poltar05