089. 8008  geocaching 051-100  091. dks - kozuchovce 
090. bronze way
31. august 2006

Staré centrum Košíc je maličké a nádherné a táto multikeška nás povodila jeho hlúbikom a poukazovala nám jeho zaujímavosti, až kým sme nedospeli k cieľu a k večeru. Dóm sv. Alžbety, najznámejšia stavba v centre mesta, bol postavený v gotickom slohu. Stavba Dómu sv. Alžbety začala v roku 1378 a pokračovala v niekoľkých fázach. V rokoch 1470 až 1477 boli vystavané tri kaplnky - Kromerova kaplnka, Szatmáriho kaplnka a dnes už neexistujuca kaplnka sv. Jozefa. V poslednom roku bolo postavené aj kamenné Pastofórium a južná veža dómu. V roku 1491 počas obliehania Košíc bol dóm veľmi poškodený. Po rozsiahlych opravách bolo dokončené aj presbytérium. Rok 1508 je považovaný za rok ukončenia stotridsaťročných stavebných prác na dóme. Interiér je bohato vyzdobený a sú v ňom zhromaždené vzácne umelecké diela. Rekonštrukcia historického centra Košíc odhalila stredovekú minulosť okolia Dómu. Súčasťou novej dlažby sa stali originálne fragmenty, pochádzajúce z archeologického nálezu. V porfýrovej dlažbe je znázornený pôdorys kaplnky sv. Jozefa z 15. storočia i múr stredovekého cintorína. Pred zrekonštruovanou Urbanovou vežou, v ktorej je kaviareň, stojí na kamennom podstavci Urbanov zvon, ktorý bol odliaty zo zvyškov košických zvonov v roku 1557. Meno dostal podľa sv. Urbana – patróna vinohradníkov. Sedemtonový zvon musel čakať uložený na radnici do roku 1628, kým bola zrekonštruovaná zvonica, ktorá by uniesla jeho váhu. Veľký zvon je krásne vyzdobený ornamentami a postavami a je pozváraný, lebo spadol a rozbil sa, keď Urbanova veža vyhorela. Za starých časov vraj bolo počuť jeho jasné zvonenie až do Prešova. 400 rokov bol najznámejším symbolom mesta, presláveným v celom Uhorsku. Priemer má takmer 2 metre a je vysoký 168 cm. Okrem iných nápisov je na ňom latinský text z knihy proroka Izaiáša, ktorý je narážkou na zničenie mesta v roku 1556 (v preklade): Každé telo je ako tráva a celá jeho sláva je ako kvet na poli. Ľud je ozaj ako tráva. Tráva vyschla, kvety opadali, ale slovo nášho Boha ostane naveky.“