090. bronze way  geocaching 051-100  092. geohra 2004 east 
091. dks - kozuchovce
31. august 2006

Výnimočná drevená stavba v centre mesta sa sem dostala za zvláštnych okolností. Bola zachránená od zruinovania, avšak teraz ju nie je možné použiť ani ako exponát. Kostolík postavili v roku 1741, ale už v 20. storočí bol taký zničený, že sa obec rozhodla zbúrať ho. Podarilo sa ho však zachrániť a presťahovať, pričom sa dostal do správy vtedajšieho Štátneho múzea. Demontovaný bol v roku 1927, v roku 1928 opätovne postavený v Košiciach. Jeho stav si vyžiadal rekonštrukciu, čo nebolo zďaleka úplne jednoduché, pretože zvnútra je pomaľovaný historickými obrazmi i priamo na stenách. Neskôr sa práve tu umiestnila veľká expozícia ikon. V deväťdesiatych rokoch sme ho však museli zatvoriť a ikony presťahovať do budovy medzi umelecko-historické zbierky. Stalo sa tak, pretože v päťdesiatych rokoch kostolík natreli protipožiarnym náterom a neskorším rozborom sa zistilo, že tento náter obashuje karcinogénne prvky, takže vstup do objektu nie je možné sprístupniť verejnosti. Dokonca aj nástenné maľby sú poškodené práve týmto náterom, ktorý presakuje. Doteraz neexistuje žiadna možnosť, ako náter odstrániť a nám neostáva nič iné, len čakať, kedy sa nájdu prostriedky a technológie, ktoré to umožnia. Kožuchovský kostolík, ktorý je umiestnený za budovou múzea v centre Košíc, pochádza z bardejovského okresu. Nie je postavený správne, pretože stojí v smere severozápad-juhovýchod, zatiaľ čo tieto sakrálne stavby boli vždy stavané tak, aby vchod bol zo západu a svätyňa na východe. Súčasťou spomínanej expozície Východoslovenského múzea je časť ikonostasu dreveného kostolíka z Kožuchoviec, ktorá pozostáva z cárskych dverí, dvoch veľkorozmerových ikon Krista a panny Márie s Ježiškom. (Zdroj: www.cassovia.sk)