095. numulit  geocaching 051-100  097. objav pána prepošta 
096. kalvária
2. september 2006

Na bojnickú kalváriu sme vytiezli opačne a najprv sme sa dostali na samý vrch. Keďže ide o multinu a jedinou jej premennou je počet zastavení, volali sme jednej známej mladej pani, ktorá sa venuje kresťanským úkonom, aby nám povedala, koľko zastavení má kalvária. Pri tej príležitosti sme zistili, že by ich malo byť štrnásť, ale nie je to svätým pravidlom. Niektoré zastavenia sa z rôznych dôvodov (napríklad malý kopec) vynechávajú a takmer každá kalvária, ktorú sme odvtedy navštívili, má počet kaplniek pri zastaveniach úplne iný. Trochu sme sa kvôli tomu so Stankom aj pohádali a dohľadávanie skrytej kešky po vysilujúcom výpočte prebehlo v zamračenom tichu. Pri hľadaní finálu sme si nielen pobehali po okolí, ale aj polozili po skalách, pretože napriak tomu, že sme nakoniec fyzicky zišli dolu a zase nahor a pri ceste sme kaplnky spočítali, jednu sme nezaznamenali a hľadali sme na troch pravdepodobných miestach. Konečne sme ju našli, hoci signál nespolupracoval a boli sme odmenení úžasným výhľadom na mesto Bojnice, zámok a šíre okolie.