096. kalvária  geocaching 051-100  098. cache in - koš out 
097. objav pána prepošta
2. september 2006

Vzácnu Prepoštskú jaskyňu objavil v roku 1926 správca bojnickej fary prepošt K. A. Medvecký. Jaskyňa má dĺžku 11 metrov a bola vytvorená prameňom, vytekajúcim prasklinami z útrob zeme na povrch. Nad vchodom do nej sa vypína mohutný travertínový previs, tvoriaci prirodzenú ochranu pred nepriaznivým počasím. Vyvierajúca teplá minerálna voda vytvárala vhodné podmienky pre život praľudí. Na teplom travertíne sa vyhrievali, nezamŕzajúca voda počas celého roka osviežovala a liečila vtedajšie zdravotné neduhy. Voda bola zároveň dôležitým lákadlom pre zver. Tú pračlovek lovil k svojej obžive, kládol tu oheň, vytváral si primitívne ochranné prístrešia za využitia prírodných jaskynných útvarov, ako aj prútia a koží z ulovených zvierat. Zdroj: Múzeum praveku Slovenska
Veľká jaskyňa sa nahádza v maličkom údolíčku priamo v zástavbe mesta, stačí odbočiť z chodníka. V čase, kedy sme tam boli, neniesla jaskyňa ešte žiadne označenie a nebyť geocachingu, nezbadali by sme ju. V údolíčku sú stromy a jazierko a všetko bolo v čase našej návštevy pokryté sýtozeleným džungľovým porastom. Dnes už má jaskyňa patričnú propagáciu a z dosluhu viem, že sa v údolíčku udiali nejaké úpravy. Možno na škodu veci, posúdime, keď sa tam niekedy pôjdeme zase pozrieť.