097. objav pána prepošta  geocaching 051-100  099. leonard 
098. cache in - koš out
2. september 2006

Obec Koš pri Novákoch je natrvalo poznačená. Pre poddolovanie, pokles a prepadávanie pôdy museli pôvodnú obec pred rokmi presťahovať na iné miesto. V poddolovanej časti ostal kostol, no aj ten museli časom zbúrať, lebo sa prepadával. Jeho najvzácnejšiu časť - gotickú svätyňu oddelili a previezli do nepoddolovanej časti dediny. Žalostný je aj pohľad na cintorín v starej časti. Mnohé náhrobky sa prepadávajú, mramorové platne praskajú. Po závale sa v poli pri Koši vytvoril veľký kráter. Zem sústavne pracuje. Tam, kde boli záhradky, je dnes jazierko. Zasypávajú ho ťažké stroje, z vody smutne trčia ovocné stromy, časti domov, ploty a komíny. Menia sa aj unikátne jazierka - mokrade, ktoré vznikli tiež ako dôsledok banskej činnosti. Sú chránené, lebo tu žijú vzácne druhy vtákov. Niektoré mokrade však výrazne narástli. Miestni hovoria, že sa tu krajina mení doslova z roka na rok. Zdroj: SME