Promócia

Mám veľa súrodencov, ale od rovnakej matky a otca len jedinú - staršiu - sestru Moniku. Staršia sestra je právnička a hrovorí si Mona, čo sú dva dôvody, prečo sa jej radšej, pokiaľ mi to situácia dovolí, vyhýbam. Ja sa všeobecne rodine radšej vyhýbam a ich je toľko a natoľko sa potrebujú navzájom, že im chvalabohu väčšinou vôbec nechýbam. Toto je jedna z príležitostí, kde sme všetci vypeknení a povinne zúčastnení na promócii, na ktorej moja sestra prebrala právnický diplom.schevka 15.1.2012
Súvisiace články
rodina

miško
schevka
ptáci, zvířata a moji příbuzní
stanko
marek a jakub
promócia
tatko
decká
bojnice
péefky
© 2011 schevka | All rights reserved | Visitors: