Můžeš býti pánem

11.11.1996

Křehká bílá
Květinová víla
Tanečním krokem
Kolem jedlí nad potokem
Kůru březy jako šál má
Dlouhou trávou lesa bloumá

Přijíždí rytíř na černém oři
Na kolenou před ní se koří
Oči vášní zastřené
Líbal by a neslyší že ne
Nevidí pobledlé tváře
Nezachytí svit svatozáře.

Tvrdá pěst mocná
Každý poddaný ji pozná
Vinné i nevinné trestá
Ubrání se cizí nevěsta?
Nemá meč, nemá nůž,
Jen na zkrášlení bledou růž.

Nevinost versus síla
Jak mocná bývá víra
V panenskou čistotu.
Proč cítí tak silnou jistotu
že temný ďábel hlavu skloní…?
Nevztáhne svůj pařát po ní ?

Chvějící se dlouhé řasy
Nebývá vidět v Armádě spásy
A přece krutovládce
Stratí chuť k zbytečné hádce
Hledí do tváře pokořeně
Víc dítěti nežli ženě.

A předtím, než se otočí
Pohlédne ještě jednou do očí
Své přemožitelce, své paní.
Každou noc, než na něj padne spaní
Uvidí obrys jemných dlaní
Na svých vlasech havraních.

Slyší její vzdálený smích...

© 2011 schevka | All rights reserved | Visitors: