Predošlá  Sv. Anna  Dalšia 
012. sv. anna
11. jún 2006
Zreštaurovaná baroková kaplnka Sv. Anny z roku 1724 v Čeklísi, neskôr nazvanom
Bernolákovo po katolíckom kňazovi, jazykovedcovi a národnom buditeľovi Antonovi
Bernolákovi, ktorý prvý povedal: "Slováci píšte po slovensky".

svanna01