Predošlá  Sv. Anna  Dalšia 
012. sv. anna
11. jún 2006
Nad vstupným portálom je tympanón (trojuholníková plocha štítu),
v ktorom je reliéfna výzdoba. Stavba má polygonálny pôdorys
s obdĺžnikovým presbytóriom, ktoré je prekryté pruskou klenbou.

svanna02