Predošlá  Sv. Anna  Dalšia 
012. sv. anna
11. jún 2006
Pred fasádou kaplnky, ktorá je členená nárožným pilastrami s rímsovými hlavicami,
sa v tichu zámockého parku potulujú dvaja anjeli a len jeden je padlý (na hlavu). :)

svanna04