Predošlá  Sv. Anna  Dalšia 
012. sv. anna
11. jún 2006
Stanko v dôvernom rozhovore s Garminom o neplnení sľubov,
o stromoch, tienení a vete: "Slabý GPS signál". :)

svanna05