Predošlá  Museum of Trade  Dalšia 
013. museum of trade
11. jún 2006
Múzeum obchodu získalo samostatnosť v roku 1991 a jeho zbierky
obsahujú takme 60 tisíc kusov predmetov a písomností, ktoré
dokumentujú vývoj obchodu a pohostinstva na území Slovenska.

museumtr01