098. cache in - koš out  geocaching 051-100  100. park 
099. leonard
9. september 2006

26. augusta 1652 sa turecké oddiely, ktoré sa skladali zo 4300 mužov priblížili do oblasti dnešných Tesárskych Mlyňan. Na poli pri Veľkých Vozokanoch ich čakali uhorské oddiely pod velením Adama Forgácha, Mikuláša Nadányiho a členov rodu Eszterházyovcov. Uhorské oddiely v počte 1260 mužov očakávali turecký nápor obkolesený vozovou hradbou. V poobedných hodinách zahájili uhorské oddiely paľbu z kanónov a po skončení delostreleckej paľby sa vo večerných hodinách začala bitka, ktorá trvala hlboko do noci a v ktorej okrem mnohých iných zahynuli aj štyria významní uhorskí šľachtici z Eszterházyovského rodu. Skoro ráno sa k uhorským oddielom pridalo množstvo sedliakov z okolitých dedín a boje sa obnovili. Po krátkom boji sa dalo turecké vojsko, prekvapené príchodom množstva sedliakov ozbrojených kosami a sekerami, na útek. Množstvo Turkov padlo na úteku do zajatia. Išlo o prvú významnejšiu bitku, v ktorej zvíťazilo uhorské vojsko.
V roku 1734 dal veľprepošt Imrich gróf Eszterházy vztýčiť v miestach, kde padli členovia Eszterházyovského rodu, kamenný obelisk, ktorý sa však do dnešných dní nezachoval. Na konci XIX. storočia dali Eszterházyovci postaviť na mieste bitky bronzový pamätník v podobe rozzúreného leva otočeného proti smeru odkiaľ útočili turecké oddiely. Zdroj: Stránka o šľachtických rodoch
Krásne miesto počnúc poľnou cestou v zeleni, lemovanou mladými stromkami a končiac úžasne majestátnym levom.