099. leonard  geocaching 051-100  101. nitropan 
100. park
9. september 2006

Na severnom kraji obce Topoľčianky stojí krásny klasicistický kaštieľ, okolo ktorého sa rozprestiera rozsiahly anglický park. V 20. rokoch minulého storočia zámok slúžil ako letné sídlo prezidentov republiky. Prvý prezident ČSR Masaryk chodieval do Topoľčianok takmer každý rok svojej prezidentskej funkcie od roku 1923, a to pravidelne na dva mesiace, obvykle v auguste a v septembri. Posledným z prezidentov, ktorí navšetvovali topoľčiansky zámok, bol v roku 1951 Antonín Zápotocký.
Z klasicistického krídla sa stalo múzeum historického nábytku a bytových doplnkov, obrazov, starých hodín, keramiky, kobercov, vyšívaných orientálnych závesov, zbraní. Všetok mobiliár zámku je pôvodný tak, ako ho tu zanechali poslední šľachtickí majitelia zámku a panstva – arcivojvoda Jozef August Habsburg s manželkou arcivojvodkyňou Augustou, vnučkou cisára Františka Jozefa I., pri svojom odchode zo Zámku v októbri 1918.
Zámocká knižnica, založená grófom Jánom Keglevichomje prevažne vedecká, s encyklopédiami, botanickými a zoologickými atlasmi. Po zakladateľovi dopĺňali knižnicu aj jeho syn Štefan a arcivojvoda Jozef August Habsburg, až do roku 1918, takže knižnica má dnes vyše 14 000 zväzkov. Zdroj: Zámok Topoľčianky
V zámockom areáli je okrem loveckého zámku aj národný žrebčín s jazdiarňou.
Chránené krajinné územie s bohatou dendrologickou zbierkou je jedným z najkrajších krajinárskych parkov na Slovensku. Najstaršie okrasné dreviny pochádzajú z rokov 1800 až 1810. Najstaršie exoty v parku sú z čias francúzskeho záhradníka G. Gilemonta, ktorý renovoval park v 60. rokoch 19. storočia. Na území parku sa nachádza viac než 300 druhov drevín, 4 umelé jazierka, fontány a bronzové sochy jeleňa, diviaka a medveďa. Rozloha parku je 30,66 ha. Zdroj: www.topoľčianky.sk