108. Rotunda

30. september 2006

Druhá zastávka na našej sobotnej cyklotrase po krásach Záhoria.
Rotunda sv. Juraja patrí medzi najkrajšie a najvzácnejšie románske stavby na Slovensku. Stojí na malom návrší na kraji mesta Skalica, na mieste starobylého slovanského hradiska, kedysi oporného bodu prirodzenej hranice medzi uhorským kráľovstvom a moravským markgrófstvom. Rotundu postavili ako hradný kostolík na prelome 12. a 13. storočia. Stavbu z pieskovcových kvádrov tvori polkruhová svätyňa a kruhová loď, ktoré sa zachovali v pôvodnej podobe. Z obdobia gotickej prestavby, keď bola začlenená do fortifikačného systému, sa zachovali i fragmenty nástenných malieb, zobrazujúce motivy legendy o sv. Jurajovi, ako zápasí s drakom. V období baroka rotundu zastrešili kupolou s laternou, stavbu presvetlili tromi novými oknami a upravili vstup. V roku 1970 vyhlásili Rotundu sv. Juraja za národnú kultúrnu pamiatku. V súčasnosti sa v nej nachádza archeologická expozícia Záhorského múzea. Pri rotunde sa nachádza židovský cintorín a časť opevnenia.
Výhľad z vrchola kalvárie na päť skalických kostolov a rotundu sv. Juraja je očarujúci.
Skalická rotunda zdobí aj najkrajšiu Slovenskú známku roku 2002.Súvisiace články
1-50
51-100
101-150

101. Nitropan
102. Levický hrad
103. Kohary's oak
104. Stratený tunel
105. Seksament
106. Scoffer
107. Wind Mill
108. Rotunda
109. Fontána Družby
110. Veľký Rozsutec
111. Molo Sartorio
112. Dryopteris
113. Sharp eye
114. Najstarší Štefan
115. What's your opinion?
© 2011 schevka | All rights reserved | Visitors: